Bilförsäkring

Köp här och få 5 % rabatt!
Registreringsnummer (ABC123)
Personnummer (ååmmddnnnn)
Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Räkna ut pris och köp försäkring

Köp här och få upp till 10 % rabatt!
 1. Bilförsäkring

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och drulleförsäkring, ingår. Välj den bilförsäkring som täcker det behov just du har för din bil.


 • Omfattande, trygga villkor

  ​Stor Bil -  marknadens mest omfattande. Helförsäkringen är också riktigt bra. ​​​​​

 • Mest nöjda kunder

  Vi har de mest nöjda bilförsäkringskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Stor Bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik

Tilläggsförsäkringar

för dig som vill vara på den säkra sidan

Du kan komplettera din halv- eller helförsäkring med BilXtra, som bland annat innehåller hyrbilsförsäkring. Om du väljer du Stor Bilförsäkring behöver du inget tillägg. Det ingår hyrbilsförsäkring, fri vägassistans, otursförsäkring och en extra olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare.


BilXtra

Det här ingår i Bilxtra: 

 • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas. 
 • Du slipper betala självrisk vid vagnskada utomlands och vid assistans. 
 • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr. 
 • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Sveriges mest nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex genomför regelbundet mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringslivet och offentlig sektor. Enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning 2014 har vi de mest nöjda kunderna. Det är vi stolta och glada för och ska göra allt för att du som är kund ska fortsätta att få den bästa hjälpen från oss.

Här kan du läsa hela rapporten.Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk ser du på försäkringsbrevet​

Vilken självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Du kan alltid se ditt aktuella försäkringsbrev i If Login. Är du inte redan If Login-kund kan du logga in med e-legitimation eller beställa ett lösenord.​

Självrisker för bilförsäkring
Trafik 

0 kr 

 
1 000 kr - om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.​

Brand

1 500 kr

Glas

   ​200 kr – vid reparation av stenskott och mindre skador.

1 500 kr – vid byte av ruta.

Reparationerna ska godkännas av oss.

Maskinskada

​  1 500 kr — om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 8 000 mil

  3 000 kr — om bilen är äldre än 5 år och har körts mer än 8 000 mil

10 000 kr —  om bilen är äldre än 8 år och har ​körts mer än 10 000 mil och du har Stor Bilförsäkring.

För direktimporterad bil är självrisken dubbelt så hög jämfört med svensksåld. Har du Stor Bilförsäkring är den högsta självrisken 10 000 kr, även för direktimporterade bilar.​​

Räddning/Assistans

​       0 kr – Stor Bilförsäkring och Bilförsäkring med tillägget BilXtra

   500 kr – när du har TrafikXtra

1 500 kr – bilförsäkring utan tilläggen ovan

Rättsskydd

25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada

1 500 kr 

8 000 kr om bilen inte varit låst med ett godkänt lås

Vagnskada

3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr – högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

​Ytterligare 1 000 kr i självrisk om föraren är under 25 år.

BilXtra

0 kr

Självriskreducering vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr.

Otur

   500 kr – vid förlust eller stöld av bilnyckel om du har Stor Bilförsäkring
1 500 kr – vid skada i kupé eller bagageutrymme om du har Stor Bilförsäkring

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vilken försäkring bör jag ha om min bil har vagnskadegaranti?

Vi föreslår halvförsäkring, som tillsammans med vagnskadegaranti motsvarar en helförsäkring och ersätter de vanligaste skadorna på din bil. Du kan även välja Stor Bilförsäkring om du vill ha en komplett paketförsäkring där vi har bakat in alla våra tillägg.

När vagnskadegarantin upphör – vanligen tre år efter första registreringsdag – rekommenderar vi helförsäkring så att du fortsatt har heltäckande försäkringsskydd för din bil.

Vilken försäkring passar bäst för bilar äldre än tre år?

Helförsäkring är vår mest valda försäkring och ger ersättning för de flesta skador oavsett vem som orsakat dem. Men du väljer själv vilken försäkring som passar dig, din bil och dina behov. Bilens värde är en utgångspunkt. Väljer du helförsäkring har du försäkringsskydd för hela bilen. Skadas bilen vid kollision eller singelolycka betalar vi reparationskostanden och du betalar självrisken. Väljer du halvförsäkring får du betala hela reparationskostnaden själv.

När bilens värde sjunkit till en nivå då du inte tycker att den är värd en helförsäkring kan du välja halvförsäkring eller TrafikXtra. TrafikXtra är en slimmad version av vanlig halvförsäkring. I TrafikXtra ingår bland annat bärgning två gånger om året och ersättning om du får din bil stulen.

Hur gör jag när jag sålt bilen?

När du sålt din bil och skickat in ägarbyteshandlingarna till Vägtrafikregistret (VTR) får vi ett meddelande från dem om att bilen bytt ägare, och försäkringen upphör automatiskt. Om du betalt försäkringen för en längre period än du behöver betalar vi tillbaka mellanskillnaden till dig som är försäkringstagare.​​

Ingår vägassistans i bilförsäkringen?

Ja, om du har minst halvförsäkring. Du får ersättning för transport av personer och själva bilen om föraren skadas eller blir sjuk och ingen annan kan köra bilen, eller om bilen skadas eller råkar ut för annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kronor. Om du har Stor Bilförsäkring är självrisken 0 kronor.

Hur gäller försäkringen när man är under 25 år?

Försäkringen gäller på samma sätt för alla oavsett ålder, men om någon under 25 år kör, och orsakar en skada gäller en särskild så kallad ungdomssjälvrisk på 1 000 kronor.

Du kan få rabatt på försäkringen om ingen under 25 år ska köra bilen. Om du har rabatten och någon under 25 år ändå kör bilen får du betala ytterligare 2 000 kronor i ungdomssjälvrisk för trafikförsäkringen och 2 000 kronor för vagnskadeförsäkringen, utöver den vagnskadesjälvrisk du valt.

Så om du har fått rabatt för att ingen under 25 år ska köra bilen, och det ändå sker, och det inträffar en skada som drabbar både trafik- och vagnskadeförsäkringen är självrisken 5 000 kronor extra utöver den ordinarie vagnskadesjälvrisken.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet vilket i huvudsak är alla europeiska länder. Trafikförsäkringen gäller precis på samma sätt som i Sverige. För att stöldförsäkringen ska gälla krävs det, för vissa länder, att bilen är utrustad med elektronisk startspärr och att registreringsnumret är ingraverat i bilens rutor. Här hittar du information om vilka länder som ingår i Gröna Kort-systemet och för vilka länder startspärr krävs. ​​​

Tips och råd

​Här har vi samlat tips och råd till dig som har med bilen och bilresor att göra.

Är det något mer du behöver?

Samla dina försäkringar och få upp till 20 % rabatt.
 1. Bilförsäkring