Bilförsäkring

Bilförsäkirng

Köp bilförsäkring

Köp försäkring här på webben. Du får 5 % rabatt på första årets pris.

​Fördelar med Stor Bilförsäkring

  • Hyrbil ingår och ersätts i upp till 60 dagar vid skada.
  • Fri väg-assistans om du tankat fel, fått punktering eller fel på batteriet.
  • Rankad som bäst i Sverige enligt Konsumenternas.

​Dina fördelar som kund

  • Toppbetyg på vår skadehantering – 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.
  • Du får ett självriskkonto som kan ge dig lägre självrisk vid en skada.
  • Samla dina försäkringar hos oss och spara upp till 20 % med If Plus.

Vill du ha en bilförsäkring med extra bra villkor?

Vi har flera olika bilförsäkringar att välja mellan. Här kan du hitta den försäkring som passar dig bäst.

Trafikförsäkring behöver du ha enligt lag, så det är den bilförsäkring du måste köpa. Du kan sedan välja mellan halvförsäkring, helförsäkring eller Stor Bilförsäkring. Stor Bilförsäkring är högst rankad bland Svenska bilförsäkringar av Konsumenternas Försäkringsbyrå, för att den innehåller det du behöver och har så bra villkor. Du slipper tänka på olika tilläggsförsäkringar.

Dessutom finns TrafikXtra, som passar dig som har en äldre bil. En äldre bil kan helt plötsligt välja att inte starta, och med TrafikXtra får du praktisk hjälp med transport av bilen, antingen hem eller till närmaste verkstad.

Stor Bilförsäkring innehåller allt du behöver

Vi rekommenderar Stor Bilförsäkring, Sveriges mest omfattande bilförsäkring enligt Konsumenternas jämförelse​. Med Stor Bilförsäkring får du halv- eller helförsäkring plus hyrbilsförsäkring, fri väg-assistans, Otursförsäkring och en extra olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare.

Har bilen vagnskadegaranti betalar du bara för en halvförsäkring till dess att vagnskadegarantin upphör. I övrigt får du exakt samma innehåll. När vagnskadegarantin för bilen upphör lägger vi automatiskt till vagnskadeförsäkring, så slipper du tänka på det.

Du kan jämföra bilförsäkringarna med hjälp av tabellen här nedanför.

Jämför innehållet

Stor Bilförsäkring

Helförsäkring

Halvförsäkring

TrafikXtra

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring
X
X
X
X
X
Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med bilen. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Trafikförsäkring gäller utan självrisk.
Stöld
X
X
X
X
 
Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Stöldmomentet i TrafikXtra gäller för stöld av bilen, men inte vid inbrott/stöldförsök. Självrisken är 1500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.
Rättsskydd
X
X
X
X
 
Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.
Räddning inkl. assistans
X
X
X
X
 
Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp. Självrisken är 0 kr om du har Stor Bilförsäkring och 1 500 kr om du har halv- eller helförsäkring. Räddningsmomentet i TrafikXtra gäller vid två tillfällen per år, och självrisken är då 500 kr.
Brand
X
X
X
   
Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand och blixtnedslag. Självrisken är 1 500 kr.
Glas
X
X
X
   
Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott. Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1500 kr.
Maskinskada
X
X
X
   
Du får ersättning för kostnader orsakade av plötsliga fel på maskinella delar i till exempel motor, växellåda och vissa elektroniska komponenter. Gäller för bil som är högst 8 år gammal och har körts högst 10 000 mil. För Stor Bilförsäkring gäller försäkringen för bilen tills den är 10 år gammal och har körts i 12 000 mil. Självrisken är 1 500 kr tills bilen blir 5 år eller har körts mer än 8 000 mil. Efter det är självrisken 3 000 kr. Har du Stor Bilförsäkring och bilen är äldre än 8 år eller har gått mer än 10 000 mil är självrisken 10 000 kr.
Vagnskada
X
X
     
Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen. Du väljer vilken självrisk du vill ha – 3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Är föraren under 25 år när skadan inträffar blir självrisken ytterligare 1 000 kr.
Otur
X
       
Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme (gäller inte skada orsakad av djur). Med inredning i detta sammanhang avses inte elektronik, sufflett eller hardtop. Självrisken är 1 500 kr. Otursförsäkringen betalar också förlust av bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts kostnader för att avprogrammera den förlorade nyckeln och inprogrammera den nya nyckeln. Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.
VärdeXtra
X
       
Om bilen stjäls eller blir totalförstörd på grund av vagnskada, och det inte lönar sig att reparera den (s.k. totalskada) får du en motsvarande ny bil, om din bil är högst två år gammal och inte har körts mer än 40 000 km. Är bilen äldre eller har körts mer får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %. VärdeXtra gäller utan självrisk.
Förar- och passagerarolycksfall
X
       
Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.
BilXtra
X
X
X
   
BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring. För halv- och helförsäkring kan du välja till BilXtra. Försäkringen betalar större delen av kostnaden för hyrbil om din bil skadas. Du slipper betala självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans/räddning. Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr.

Hjälp att välja rätt omfattning

Självrisk för bilförsäkring

För vem, var och vad gäller bilförsäkringen?