Företagsförsäkring

Företagsförsäkring - anpassad för ditt unika företag!

​​​​​​​​​​​​​​​Försäkra ditt företag hos oss - vi har kompetensen att försäkra såväl småföretagare, enskild firma och handelsbolag som aktiebolag. ​​​​​​


Kontakta oss

Välj hur du vill kontakta oss - eller hur vi ska kontakta dig!

Välj kontaktsätt

Alla företagsförsäkringar

Läs om våra olika försäkringstyper.


Populära företagsförsäkringar

Aktuella försäkringar för företaget, ägare och anställda

Försäkra ditt företag hos oss - skräddarsydd företagsförsäkring.

Ansvar

Läs mer om ansvarsförsäkringar

Fartyg och båt

Fordon

Läs mer om fordonsförsäkringar

Personal & ägare

Läs mer om våra personalförsäkringar

Transportförsäkring

Agent Online för speditörer

Ambassadpersonal & utländskt besök

Avbrottsförsäkring

Flytande försäkring - bilhandel och bilverkstad

Bussförsäkring

Egendomsförsäkring

Fartygsförsäkring - fartyg under 500 bruttoton

Fartygsförsäkring - över 500 bruttoton

Gruppförsäkring

GVP, Lyft, Utställning

Haveriagenter

Husvagnsförsäkring & husbilsförsäkring

Incoterms 2010, leveransvillkor

Kommunolycksfallsförsäkring

Lastbilsförsäkring - lätt lastbil

Lastbilsförsäkring - tung lastbil

Mc, moped, snöskoter, atv

Motorredskapsförsäkring

Njurdonationsförsäkring

Varvsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkring

Släpvagnsförsäkring - lätt släp

Släpvagnsförsäkring - tungt släp

Stor Transportförsäkring

Bilförsäkring för taxibilar

Tjänstereseförsäkring

Transportansvarsförsäkring

Biluthyrning - uthyrningsförsäkring

People Abroad - försäkring vid jobb eller studier utomlands

Utlandsplaceringsförsäkring

Varuförsäkring, gods under transport - vid köp och sälj

Åkeri & maskinentreprenör