Företagsförsäkring - anpassad försäkring för ditt företag

Försäkra ditt företag hos oss - vi har kompetensen!

Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra verksamheten. Vi har stor erfarenhet av de risker som din verksamhet är utsatt för och har kompetensen att försäkra ditt företag rätt.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Pris på företagsförsäkring

Vi lämnar gärna offert på skräddarsydd företagsförsäkring!

Köp försäkring - offert

Alla företagsförsäkringar

Läs om våra olika försäkringstyper.

Aktuella försäkringar för företaget, ägare och anställda

Försäkra ditt företag hos oss - skräddarsydd företagsförsäkring.

Branschanpassat

Ansvar

Egendomsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Båt & fartyg

Fordon

Personal & ägare

Transport