Företagsförsäkring - anpassad försäkring för ditt företag

Försäkra ditt företag hos oss - vi har kompetensen!

Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra verksamheten. Vi har stor erfarenhet av de risker som din verksamhet är utsatt för och har kompetensen att försäkra ditt företag rätt.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Kontakta oss

Hur vill du komma i kontakt med oss?

Välj hur du vill kontakta oss - eller hur vi ska kontakta dig!

Välj kontaktsätt

Alla företagsförsäkringar

Läs om våra olika försäkringstyper.


Populära företagsförsäkringar

Aktuella försäkringar för företaget, ägare och anställda

Försäkra ditt företag hos oss - skräddarsydd företagsförsäkring.

Ansvar

Läs mer om ansvarsförsäkringar

Egendomsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Båt & fartyg

Läs mer om båt- och fartygsförsäkring

Fordon

Läs mer om fordonsförsäkringar

Personal & ägare

Läs mer om våra personalförsäkringar

Transport

Läs mer om transportförsäkringar