Ansvarsförsäkring

Tar hand om eventuella skadeståndskrav.

Vår ansvarsförsäkring tar hand om skadeståndskrav - vi utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadeståndskrav. Försäkringen ingår i alla företagsförsäkringar och gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. För särskilt utsatta branscher eller t.ex. byggherre, VD och styrelseledamot har vi utökade ansvarsförsäkringar.​​​​​​​​​​


Pris på företagsförsäkring

Vi lämnar gärna offert på skräddarsydd företagsförsäkring!

Köp försäkring - offert

Utökade ansvarsförsäkringar

Byggherreansvarsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Miljökostnadsförsäkring

Patientansvarsförsäkring

Professionsansvarsförsäkring

VD-ansvar och styrelseansvar