Ansvarsförsäkring för företag

Text om ansvarsförsäkring för företag

Köp företagsförsäkring

Fyll i några uppgifter och vi återkopplar med prisförslag på företagsförsäkring, anpassad till ditt unika företag.

Ansvarsförsäkring för företag ingår normalt i våra branschanpassade företagsförsäkringar. Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- eller sakskada och även för vissa förmögenhetsskador.

Så här fungerar ansvarsförsäkringen för företag

Ansvarsförsäkringen gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Vi hjälper dig med följande:

  • utreder om företaget är skyldigt att betala skadestånd förhandlar med den som kräver skadestånd
  • föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt
  • betalar rättegångskostnader och skiljemannakostnader
  • ersätter skadeståndet

​​​Utökad ansvarsförsäkring för särskilt utsatta branscher

För särskilt utsatta branscher kan ansvarsförsäkringen utökas, vi har bl.a. särskilda ansvarsförsäkringar för byggherre, VD och styrelseledamot samt förmögenhetsbrottsförsäkring och ​​professionsansvar.