Avbrottsförsäkring om nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta

Nyckelperson behöver avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga.

Köp försäkring

Offert företagsförsäkring - fyll i några uppgifter och vi återkopplar med ett prisförslag.

Är företaget beroende av nyckelperson med unik kompetens? Avbrottsförsäkringen ersätter antingen fast kostnad eller merkostnad för ersättare.

​Fördelar med avbrottsförsäkring

  • Ger mindre företag en ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga eller dödsfall.
  • Flexibla val – välj karenstid, ersättningstid och försäkringsbelopp. Försäkringen är fullt avdragsgill.
  • Ersätter företagets fasta kostnader som löner, el, hyra, telefonabonnemang m.m.
  • Försäkringen lämnar även ersättning för merkostnader för ersättare.

​Fördelar med att välja If

  • Personlig rådgivning gör att du kan känna dig trygg i att ha rätt försäkring.
  • Alltid anpassad försäkring - oavsett om du är småföretagare eller har ett större företag med många anställda.
  • If Login ger dig snabbt och enkelt översikt över försäkringar och skador.
  • Toppbetyg på vår skadehantering – 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.

Avbrottsförsäkring - försäkring när nyckelperson blir sjuk och inte kan arbeta

Många företag och organisationer är beroende av enstaka anställda – nyckelpersoner med
unik kompetens som är viktig för företagets dagliga verksamhet. När en sådan person blir
allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller dör får företaget snabbt problem med sjunkande
intäkter och försämrad lönsamhet. Risken för att nyckelpersonens frånvaro ska leda till en
krisartad situation är stor.

I ett sådant fall är det tryggt med en avbrottsförsäkring som träder i kraft just när en
nyckelperson inte kan arbeta. Försäkringen ersätter antingen företagets fasta kostnader
eller merkostnader för ersättare och lämpar sig särskilt väl för mindre, utsatta företag.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - detaljerad information

Andra försäkringar som vi också rekommenderar