Fråga om fordonsförsäkring!

Mark Nibert, försäkringsspecialist
Vill du veta mer om hur du kan försäkra företagets motorfordon, eller har du kanske ett åkeriföretag med bussar och lastbilar?

Mark Nibert, specialist på fordonsförsäkring besvarar dina frågor om t.ex. bil- och lastbilsförsäkring, buss- eller taxiförsäkring och motorredskap.

Mer om våra fordonsförsäkringar

Tidigare ställda frågor om fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringar
Utlandsregistrerad bil som finns i Sverige - hur försäkra den?
Frågat av Birgit

Hej! Jag äger en utlandsregistrerad bil, den finns nu i Sverige, men ska nu köras tillbaka. Just nu är den skattad som den ska i hemlandet, men den är inte försäkrad. Hur ska jag göra för att  åtminstone trafikförsäkra den?

Bilar försäkras i det land där de är registrerade. Det är i det landet man som bilägare har att uppfylla kravet på att ha en gällande trafikförsäkring och att genomföra kontrollbesiktningar av fordonet.
Fordonet bör vara registrerat i det land där man som ägare har sitt huvudsakliga hemvist.

/ Mark Nibert​

Om bilen lånas ut ock skadas - går det på bilens försäkring?
Frågat av Niklas

​Hej, om man lånar ut bilen och personen i fråga skadar den. Går det på bilens försäkring eller på någon av försäkringarna som personen som lånade bilen har?

​Hej!
Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I våra villkor för flytande försäkring för bilhandel m.fl. finns regler om hur länge ett fordon får lånas ut.

Det har förstås grundläggande betydelse vilken omfattning det är på bilens försäkring och vad det är som gör att bilen skadas. Den som lånar ett fordon kan ordna med en särskild försäkring som avser det lånade fordonet, men det är inte vanligt om det inte gäller lån som är frekvent och återkommande eller utsträckt i tid. Den som lånar ut ett fordon löper alltid risk att själv drabbas av extra kostnader vid skada om inte den som lånar fordonet ersätter utlånaren för dessa.
/ Mark Nibert

Vagnskadeförsäkring - är det annan självrisk om föraren är under 24 år?
Frågat av Elin

​Hej, Jag har hört att ni bland tillämpar särskilda självrisker om föraren av fordonet är under 24 år. Jag undrar om detta gäller vid vagnskadeförsäkringen?

​Nej, i våra motorförsäkringsvillkor för företag finns ingen extra eller särskild självrisk för vagnskadeförsäkringen pga. förarens ålder, sådan finns bara för Trafik- och Bilansvarsförsäkring.

Återbetalning av premie
Frågat av Daniel

​Hej Om jag betalar min försäkring per helår, vad händer om jag säljer bilen/byter bil under det året? Återbetalas kvarvarande måndspremie-belopp?

Hej!
Om försäkringen inte gäller med särskilda villkor om att det är en årsförsäkring så gottgörs försäkringstagaren för ”ej förbrukad premie” om försäkringsbehovet faller bort – t.ex. för att man säljer fordonet. På vilket sätt premien betalas, t.ex. hel- eller halvår har normalt ingen betydelse. Om inte annat anges i villkoren för försäkringen så beräknas ”ej förbrukad premie” efter vilken försäkringstid det blev i förhållande till betald premie och vilken försäkringstid den avsåg. Villkor om årsförsäkring är ganska ovanligt, men kan förekomma för fordon som används kortare tider på året, t.ex. motorcykel och husbil.
/ Mark Nibert​

Privat övningskörning med företagsbil
Frågat av Siv

​Har en företagsbil, hur gäller försäkringen om jag använder den till privat övningskörning av familjemedlem?

​Det finns inget särskilt i våra villkor kring övningskörning för att det är just en företagsbil. Men övningskörningen måste förstås gå korrekt till i alla avseenden, t.ex. att nödvändiga tillstånd finns och att övningslärarens körkort ger denne behörighet att föra fordonet m.m.

Om jag köper bil utomlands - kan jag köra den med 30-dagarsförsäkring?
Frågat av Peter

​Jag skall köpa en bil i England hade jag tänkt. Jag kommer vara där och jobba i tre månader och tänkte köpa bilen direkt när jag anländer, då jag hittat en bil som jag är intresserad av. Kan jag använda den i England med er 30 dagars försäkring under 25 dagar och sedan köra den hem till Sverige, då jag har en hemresa betald varje månad?

​Fr.o.m. det datum du blir ägare till bilen kan du försäkra den via den s.k. 30-dagarsförsäkringen. Bilen måste dock tas hem till Sverige senast på 30:e dagen efter det att du blir ägare. Om detta inte sker ska bilen registreras i England. Tar du hem bilen inom dessa 30 dagar så gäller försäkringen i England + Sverige under dessa 30 dagar.

Observera dock att bilen endast får användas i trafik i Sverige under högst 7 dagar efter det att bilen kommit till Sverige. Så snart du vet att du ska köpa en specifik bil, kontakta oss så vi kan utfärda försäkringshandlingar i så god tid som möjligt.

Är en ledstaplare trafikförsäkringspliktig?
Frågat av Mikael

​Hej, omfattas en ledstaplare av trafikförsäkringsplikt? Den väger 1400 kg.

​Hej!
Ja, den är trafikförsäkringspliktig enligt vår bedömning, eftersom den är inrättad för godstransport i väsentlig omfattning. Dess tekniska hastighet och tjänstevikt har då ingen betydelse. Svaret gäller dock bara om ledstaplaren INTE är avsedd att (enbart) föras av gående, för sådana motorredskap är aldrig trafikförsäkringspliktiga.

Är det ett motorredskap och den inte trafikförsäkringspliktig eller om det är svårt att avgöra kan ni ändå trafikförsäkra den för att erhålla samma försäkringsskydd som om den var trafikförsäkringspliktig.

Här kan du läsa mer om trafikförsäkringsplikt för motorredskap

/ Mark Nibert

Nycklarna blev inlåsta i bilen - gäller försäkringen när man slår in rutan?
Frågat av Lars

Hej! En bekant låste in bilnyckeln i bilen. Vi var i Norge och det var fredag eftermiddag. Jag tvingades slå sönder en ruta för att komma åt nyckleln. Kan försäkringen ersätta kostnaden att reparera rutan? Reparationen kostade ca. 7000 kr? Vad är självrisken?

​Hej!
Om bilen hade försäkringsomfattning "Räddning" vid tillfället där bilnyckeln blev inlåst i bilen bör du anmäla skadan. Försäkringsvillkoren medger inte ersättning för den skadade rutan. Men med de uppgifter du lämnat om händelsen kan försäkringen ersätta vad som motsvarar kostnad för bärgning till närmaste verkstad som hade kunnat öppna bilen eller för låsöppning på platsen. Självrisken framgår av försäkringsbrevet.
/ Mark
Hur gäller försäkringen om jag hyr ut min mc?
Frågat av Christer

Jag tänkte hyra ut min mc under sommaren, gäller någon speciell försäkring då eller funkar den vanliga som jag har? Finns det särskilda regler vid uthyrning?

Hej Christer!

Det framgår inte under vilka former ert företag ska hyra ut motorcykeln.
Om det gäller yrkesmässig uthyrning finns krav bl.a. för registrering i Vägtrafikregistret och tillstånd hos Länsstyrelsen. När fordonet används för yrkesmässig uthyrning erbjuder vi på If försäkring mot högre premie. Om det inte gäller yrkesmässig uthyrning utan en tillfällig sådan så finns inga särskilda villkor.

Hyresmannen måste ha gällande körkort för fordonet annars kan ersättning vid t.ex. vagnskada utebli och extra självrisk kan tillkomma för trafikförsäkringen. Tänk också på att stöldförsäkringen inte gäller om någon som har fått tillgång till fordonet inte återlämnar det på avtalad tid och sätt.

Under uthyrningen måste hyresmannen följa villkorets säkerhetsföreskrifter, t.ex. beträffande lås – annars kan ersättningen sättas ned på samma sätt som om det är försäkringstagaren själv som inte följt säkerhetsföreskrifterna.

/ Mark Nibert

Försäkring och bonusförlust om flera personer äger ett fordon, vad gäller?
Frågat av Hans

Endast en person får ju stå som ägare på ett fordon. Men om man nu är några som satsat pengar på ett gemensamt fordon och som vill använda det, hur försäkrar man det då? Den som står för fordonet måste rimligen också stå för försäkringen men om någon annan kör och krockar, leder det då inte till att försäkringstagarens eventuellt intjänade bonus ryker? Den frågan är även aktuell rent allmänt vid utlåning till vänner och bekanta där man äger fordonet helt själv. Finns det någon tilläggsförsäkring man som registrerad ägare kan teckna, antingen per tillfälle eller - vid mer frekvent utlånande - per år, dvs. någon sorts försäkring mot sabbad bonus? Jag talar alltså inte om yrkesmässig uthyrning.

Hej!
Du har rätt om dina antaganden om vem som ska och kan försäkra fordonet samt konsekvens av bonusförlust. Frågan om hur kostnader ska fördelas mellan delägarna av ett fordon i olika situationer ligger utanför frågan om försäkring. Om fordonet ni delar representerar ett större värde borde ni kanske inhämta kvalificerad juridisk rådgivning för hur ni bör göra.

Vi erbjuder inga tilläggsförsäkringar för att hindra bonusförlust. Bonusförlust samt skade- och avbrottskostnader är alltid något man riskerar att själv få stå för helt eller delvis om man lånar ut sin bil och den skadas eller stjäls, även om man överenskommer att låntagaren ska stå för sådana kostnader.

/ Mark Nibert 

Pris eller skada?

OFFERTFÖRFRÅGAN
Vill du ha prisförslag på försäkring?


FRÅGA OM SPECIFIK SKADA
Har du frågor om specifik skada?

Fråga om försäkring!

Vill du veta pris på försäkring, ring Kundtjänst på tfn 0771-56 00 00. Din fråga och svar publiceras på www.if.se.

* Obligatoriskt fält