Fråga om fordonsförsäkring!

Mark Nibert, försäkringsspecialist
Vill du veta mer om hur du kan försäkra företagets motorfordon, eller har du kanske ett åkeriföretag med bussar och lastbilar?

Mark Nibert, specialist på fordonsförsäkring besvarar dina frågor om t.ex. bil- och lastbilsförsäkring, buss- eller taxiförsäkring och motorredskap.

Mer om våra fordonsförsäkringar

Tidigare ställda frågor om fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringar
​Ingår avbrottsförsäkring i en vanlig trafikförsäkring?
Frågat av Eva

​Ingår avbrottsförsäkring i en vanlig trafikförsäkring? Eller är det en tilläggsförsäkring?

​Avbrotts- och trafikförsäkring är inte beroende av varandra.

  • Trafikförsäkringen gäller inte för skador på det egna fordonet och inte heller för stilleståndsersättning för att det inte går att använda pga. skada.
  • Avbrottsförsäkringen är frivillig och gäller i många situationer när det försäkrade fordonet inte kan användas pga skada på eller förlust av det.

    Här kommer ett lite mer bakgrund till svaret:

    Trafikförsäkringen är obligatorisk och betalar trafikskadeersättning till skadelidande enligt Trafikskadelagen. Ägarens, brukarens och förarens egen egendom samt det försäkrade fordonet ersätts inte genom fordonets trafikförsäkring. Den som är helt eller delvis vållande till en trafikolycka kan inte heller få trafikskadeersättning för egendomsskada till den delen. Frågan om skadelidande själv har försäkring är i dessa sammanhang irrelevant. Ersättningens art och storlek följer skadeståndslagen och praxis. Om den skadelidande har merkostnader för att dennes fordon pga skadan inte kan användas så kan denne ha rätt till trafikskadeersättning i form av stilleståndsersättning. På samma sätt kan det föreligga en rätt till trafikskadeersättning för skada på fordon.

    Avbrottsförsäkring är en frivillig försäkring och det anges i villkoren när och hur den gäller samt vilken avbrottsersättning det kan bli fråga om. Syftet med försäkringen är att försäkringstagaren ska kunna få viss ersättning för att det inte går att använda fordonet pga skada på eller förlust av det, även om det inte föreligger någon rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund, t ex ersättning genom ett annat fordons trafikförsäkring. Av samma skäl bör en fordonsägare överväga att försäkra fordonet mot skada och förlust genom brand, stöld, skadegörelse, trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Sådant skydd erbjuder vi genom Delkasko- och Vagnskadeförsäkring.

    Om man väljer att enbart trafikförsäkra sitt fordon ska man vara medveten om att det inte är säkert att man kan få någon ersättning om det förloras eller skadas även om det inte är ens ”eget fel” i en vid mening.

Utlandsregistrerad bil som finns i Sverige - hur försäkra den?
Frågat av Birgit

Hej! Jag äger en utlandsregistrerad bil, den finns nu i Sverige, men ska nu köras tillbaka. Just nu är den skattad som den ska i hemlandet, men den är inte försäkrad. Hur ska jag göra för att  åtminstone trafikförsäkra den?

Bilar försäkras i det land där de är registrerade. Det är i det landet man som bilägare har att uppfylla kravet på att ha en gällande trafikförsäkring och att genomföra kontrollbesiktningar av fordonet.
Fordonet bör vara registrerat i det land där man som ägare har sitt huvudsakliga hemvist.

/ Mark Nibert​

Om bilen lånas ut ock skadas - går det på bilens försäkring?
Frågat av Niklas

​Hej, om man lånar ut bilen och personen i fråga skadar den. Går det på bilens försäkring eller på någon av försäkringarna som personen som lånade bilen har?

​Hej!
Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I våra villkor för flytande försäkring för bilhandel m.fl. finns regler om hur länge ett fordon får lånas ut.

Det har förstås grundläggande betydelse vilken omfattning det är på bilens försäkring och vad det är som gör att bilen skadas. Den som lånar ett fordon kan ordna med en särskild försäkring som avser det lånade fordonet, men det är inte vanligt om det inte gäller lån som är frekvent och återkommande eller utsträckt i tid. Den som lånar ut ett fordon löper alltid risk att själv drabbas av extra kostnader vid skada om inte den som lånar fordonet ersätter utlånaren för dessa.
/ Mark Nibert

Vagnskadeförsäkring - är det annan självrisk om föraren är under 24 år?
Frågat av Elin

​Hej, Jag har hört att ni bland tillämpar särskilda självrisker om föraren av fordonet är under 24 år. Jag undrar om detta gäller vid vagnskadeförsäkringen?

​Nej, i våra motorförsäkringsvillkor för företag finns ingen extra eller särskild självrisk för vagnskadeförsäkringen pga. förarens ålder, sådan finns bara för Trafik- och Bilansvarsförsäkring.

Återbetalning av premie
Frågat av Daniel

​Hej Om jag betalar min försäkring per helår, vad händer om jag säljer bilen/byter bil under det året? Återbetalas kvarvarande måndspremie-belopp?

Hej!
Om försäkringen inte gäller med särskilda villkor om att det är en årsförsäkring så gottgörs försäkringstagaren för ”ej förbrukad premie” om försäkringsbehovet faller bort – t.ex. för att man säljer fordonet. På vilket sätt premien betalas, t.ex. hel- eller halvår har normalt ingen betydelse. Om inte annat anges i villkoren för försäkringen så beräknas ”ej förbrukad premie” efter vilken försäkringstid det blev i förhållande till betald premie och vilken försäkringstid den avsåg. Villkor om årsförsäkring är ganska ovanligt, men kan förekomma för fordon som används kortare tider på året, t.ex. motorcykel och husbil.
/ Mark Nibert​

Privat övningskörning med företagsbil
Frågat av Siv

​Har en företagsbil, hur gäller försäkringen om jag använder den till privat övningskörning av familjemedlem?

​Det finns inget särskilt i våra villkor kring övningskörning för att det är just en företagsbil. Men övningskörningen måste förstås gå korrekt till i alla avseenden, t.ex. att nödvändiga tillstånd finns och att övningslärarens körkort ger denne behörighet att föra fordonet m.m.

Hur gäller försäkringen om jag lånat en bil och krockar?

​Jag undrar vad som händer om jag skulle krocka med en kompis bil om han har helförsäkring, skulle de gå på hens försäkring eller gäller den inte då?

​Hej!
Att låna ut företagets fordon till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I våra villkor för flytande försäkring för bilhandel m.fl. finns regler om hur länge ett fordon får lånas ut.

Det har förstås grundläggande betydelse vilken omfattning det är på bilens försäkring och vad det är som gör att bilen skadas. Den som lånar ett fordon kan ordna med en särskild försäkring som avser det lånade fordonet, men det är inte vanligt om det inte gäller lån som är frekvent och återkommande eller utsträckt i tid. Den som lånar ut ett fordon löper alltid risk att själv drabbas av extra kostnader vid skada om inte den som lånar fordonet ersätter utlånaren för dessa.

Med utlåning avses inte yrkesmässig uthyrning.
/ Mark Nibert

Om jag köper bil utomlands - kan jag köra den med 30-dagarsförsäkring?
Frågat av Peter

​Jag skall köpa en bil i England hade jag tänkt. Jag kommer vara där och jobba i tre månader och tänkte köpa bilen direkt när jag anländer, då jag hittat en bil som jag är intresserad av. Kan jag använda den i England med er 30 dagars försäkring under 25 dagar och sedan köra den hem till Sverige, då jag har en hemresa betald varje månad?

​Fr.o.m. det datum du blir ägare till bilen kan du försäkra den via den s.k. 30-dagarsförsäkringen. Bilen måste dock tas hem till Sverige senast på 30:e dagen efter det att du blir ägare. Om detta inte sker ska bilen registreras i England. Tar du hem bilen inom dessa 30 dagar så gäller försäkringen i England + Sverige under dessa 30 dagar.

Observera dock att bilen endast får användas i trafik i Sverige under högst 7 dagar efter det att bilen kommit till Sverige. Så snart du vet att du ska köpa en specifik bil, kontakta oss så vi kan utfärda försäkringshandlingar i så god tid som möjligt.

Är en ledstaplare trafikförsäkringspliktig?
Frågat av Mikael

​Hej, omfattas en ledstaplare av trafikförsäkringsplikt? Den väger 1400 kg.

​Hej!
Ja, den är trafikförsäkringspliktig enligt vår bedömning, eftersom den är inrättad för godstransport i väsentlig omfattning. Dess tekniska hastighet och tjänstevikt har då ingen betydelse. Svaret gäller dock bara om ledstaplaren INTE är avsedd att (enbart) föras av gående, för sådana motorredskap är aldrig trafikförsäkringspliktiga.

Är det ett motorredskap och den inte trafikförsäkringspliktig eller om det är svårt att avgöra kan ni ändå trafikförsäkra den för att erhålla samma försäkringsskydd som om den var trafikförsäkringspliktig.

Här kan du läsa mer om trafikförsäkringsplikt för motorredskap

/ Mark Nibert

Nycklarna blev inlåsta i bilen - gäller försäkringen när man slår in rutan?
Frågat av Lars

Hej! En bekant låste in bilnyckeln i bilen. Vi var i Norge och det var fredag eftermiddag. Jag tvingades slå sönder en ruta för att komma åt nyckleln. Kan försäkringen ersätta kostnaden att reparera rutan? Reparationen kostade ca. 7000 kr? Vad är självrisken?

​Hej!
Om bilen hade försäkringsomfattning "Räddning" vid tillfället där bilnyckeln blev inlåst i bilen bör du anmäla skadan. Försäkringsvillkoren medger inte ersättning för den skadade rutan. Men med de uppgifter du lämnat om händelsen kan försäkringen ersätta vad som motsvarar kostnad för bärgning till närmaste verkstad som hade kunnat öppna bilen eller för låsöppning på platsen. Självrisken framgår av försäkringsbrevet.
/ Mark

Fråga specialisten tar semester!

Fråga specialisten har semester till i höst. Har du frågor om företagsförsäkring?
Ring 0771-56 00 00, eller skicka ett mejl.


Fråga om pris på försäkring
Fyll i några uppgifter om företaget så kontaktar vi dig för prisförslag

Pris eller skada?

OFFERTFÖRFRÅGAN
Vill du ha prisförslag på försäkring?


FRÅGA OM SPECIFIK SKADA
Har du frågor om specifik skada?