Fråga om ansvar, rättsskydd eller förmögenhetsbrott!

Henrik Jönsson

Har du frågor om egendomsförsäkring eller undrar du kanske om företaget behöver en avbrottsförsäkring?

Henrik Jönsson försäkringsspecialist, svarar på dina frågor om t.ex. hur ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrott och rättskyddsförsäkring fungerar. 

Läs vad andra frågat om - eller ställ en fråga

Ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring.
Kan jag själv förfoga över ansvarsförsäkringen?
Frågat av Joakim

Hej! Om någon stämmer mig och riktar ett skadeståndskrav om ex antal miljoner kronor för att jag (enligt kärandens uppfattning) i mitt uppdrag för ett bolags räkning brustit i rutiner och ej gjort mitt jobb. Kan jag, istället för att låta domstolen avgöra saken, förlikas med käranden och komma överens om att jag till honom ska utge 500.000 kr istället?

Dvs., kan jag förfoga över ansvarsförsäkringen på så vis att jag bestämmer till vem, när och hur mycket som ska betalas?

Det är inte möjligt att på egen hand förfoga över ansvarsförsäkringen. När vi får en anmälan från den försäkrade så ingår det i vårt åtagande att bl.a. utreda det inträffade och förhandla med den skadeståndskrävande. Bedömningen görs på skadeståndsrättlig grund utifrån lag och gällande avtal och det är just utifrån detta strikt juridiska perspektiv som ersättning kan betalas ut från försäkringen.

Beroende på vad vi i utredningen kommer fram till så betalar vi antingen ut skadestånd till den skadelidande, eller så tillbakavisar vi kravet. Kommer vi inte överens med den skadeståndskrävande så kan ärendet prövas av domstol, och då är det domstolens utslag som gäller. Men den försäkrade har aldrig rätt att själv utan Ifs tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning.

Jag ska starta juristbyrå - vilka försäkringar behöver jag?
Frågat av Daniel

Hej Henrik, Jag ska starta en enskild firma där jag ska driva en rent nätbaserad juridisk rådgivningstjänst. Vilka försäkringar kan jag tänkas behöva och varför?

Hej Daniel!

Det som främst utmärker tex. juridisk rådgivning jämfört med många andra verksamheter är att den är just ”rådgivande”. Det innebär i sin tur att förutom de vanliga skadetyperna sakskada och personskada, så riskerar du även att orsaka dina kunder ren förmögenhetsskada. Skydd för den typen av skada ingår normalt sett inte i en traditionell ansvarsförsäkring, utan det krävs att man kompletterar med en s.k. Professionsansvarsförsäkring.

Jag ber någon av våra säljare/försäkringsrådgivare att kontakta dig så att du kan få ett förslag till lämplig försäkringslösning.

/ Henrik
Upphovsrätt - ansvarsförsäkring
Frågat av Richard

Hej! Täcker er ansvarsförsäkring tvister gällande upphovsrätt? Låt oss säga att jag designar en hemsida och så stämmer ett annat företag mig för att de tycker att designen är för lik en hemsida som de har designat. Får jag hjälp av er då med rättegångskostnader och kostnad för eventuellt skadestånd? Därutöver undrar jag vilka försäkringar en webbdesigner och fotograf bör ha.

Hej Richard!

Ansvarsförsäkringen ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller. Men för företag inom IT-sektorn finns det skydd i ansvarsförsäkringen för skadeståndskrav bl.a. till följd av upphovsrätts- (copyright) och patentintrång. Om någon skulle kräva skadestånd av dig till följd av en sådan händelse skulle vi ta hand om detta åt dig. Våra jurister skulle utreda vad som hänt och förhandla med den som kräver skadestånd. Skulle det behöva gå så långt som till domstol så svarar vi för samtliga rättegångskostnader, även motpartens om du skulle förlora målet. Och givetvis betalar vi ut det skadestånd som kan bli aktuellt.

Förutom ansvarsförsäkring bör du även ha en rättsskyddsförsäkring. Dessutom finns säkert även behov av egendomsförsäkring. Jag ber någon av våra försäkringsrådgivare/säljare att kontakta dig så att du får ett försäkringsförslag.
/Henrik
Hyrd lokal - finns det ansvarsförsäkring för oss om vi råkar skada lokalen?
Frågat av Malcom

Vi är en ideell förening som bedriver viss social verksamhet med frivilliga i en hyrd lokal. Hyresvärden vill nu att vi ska ha en ansvarsförsäkring för våra anställda och frivilliga, om de skulle orsaka skador på den fasta egendomen. Vilken försäkring bör vi ha och har If en sådan försäkring?

Hej!

Vi har försäkringar som är speciellt anpassade för ideella föreningar. I dessa ingår bl.a. ansvarsförsäkring och då specifikt med utökat skydd för skada på hyrd lokal, vilket är det som er hyresvärd frågar efter.

Jag ber någon av våra säljare/försäkringsrådgivare att kontakta dig så att du kan få ett förslag till försäkringsomfattning som passar er förening.

/Henrik

Rådgivningsbyrå - vilka försäkringar bör man ha?
Frågat av Caroline

Hej! Jag ska starta juristbyrå där jag ska lämna råd till företag. Vilken ansvarsförsäkring bör jag teckna? Vill ha skydd vid ev. skadeståndsanspråk och rättsprocesser.

Hej Caroline!

Du bör framför allt skaffa dig en ansvarsförsäkring som är anpassad för den rådgivande verksamhet du bedriver (s.k. professionsansvarsförsäkring). Den omfattar skadeståndsanspråk som riktas mot dig till följd av t.ex. felaktiga råd som du gett dina klienter. Utöver denna kan du behöva bl.a. en rättsskyddsförsäkring samt egendomsförsäkring.

Jag ber någon av våra säljare/försäkringsrådgivare kontakta dig, så att du kan få ett förslag till lämplig försäkringslösning.

Lycka till med starten av ditt företag!

/Henrik
Om jag arbetar inom sjukvården i Norge, har jag automatiskt ansvarsförsäkring?
Frågat av Barbro

Jag vill veta vad arbetsgivaren i Trondheim har för försäkring (ska arbeta på sjukhuset).

Är det som i Sverige att de har en anvarsförsäkring för sina anställda och att man bara behöver ta en privat försäkring om man ska jobba privat?

Ja, det er slik i Norge også, men ansvarsforsikring for helsepersonell som skal utføre behandling tegnes ikke lenger i forsikringsselskapene, men i Norsk Pasientskadeerstatning (nyt vindue)

Hvis du skal jobbe på et offentlig sykehus, vil du allerede være dekket under deres forsikring. 

Hvis du i tillegg skal jobbe privat, må du melde fra til Norsk Pasientskadeerstatning, og betale en avgift dit.

Vennlig hilsen
Vigdis Kromvoll

Om kund hävdar att jag inte gjort jobbet och vägrar betala - kan jag utnyttja rättsskyddsförsäkringen?
Frågat av Mats

Hej! Om jag som småföretagre har en kund som inte vill betala räkningen utan hävdar att jag inte gjort det jag lovade, kan jag använda rättsskyddskyddsförsäkringen för att anlita en jurist för att få ut pengarna?

Hej Mats!
Den typen av tvist som du nämner brukar vi kalla för "fordringstvist", innebärande att man inte får betalt/inte vill betala för en vara eller tjänst. Oftast är anledningen precis som du skriver att man är oense om huruvida arbetet är korrekt utfört eller ej. Denna typ av tvist omfattas av rättsskyddsförsäkringen och är för övrigt en av de vanligaste orsakerna till att företag behöver använda sin rättsskyddsförsäkring. Försäkringen kan betala kostnaden för att anlita en advokat att hjälpa dig i tvisten.
/Henrik
Varför kan man inte hämta hem villkoren för era produkter?
Frågat av Agnetha

Jag vill hämta villkoren för "Ansvarsförsäkring för VD och styrelse" men hittar inte dessa på er hemsida?

Hej Agnetha!

Anledningen till att du inte hittar villkoren är att våra kunders behov skiljer sig åt. Vi på If kan till stor del individuellt anpassa försäkringsskyddet (och därmed försäkringsvillkoren) utifrån den enskilda kundens behov och önskemål.  Omfattningen/villkoren kan alltså variera med både ett utökat och mindre skydd beroende på behov.

If Login
Via If Login kan du t.ex. se dina försäkringar, villkor, få översikt av eventuella skador och ändra dina försäkringar.
Läs mer om If Login och beställ lösenord

/Henrik

Vad är ABK96?
Frågat av Anders

Hej! Vad är ABK96 för ett litet konsultbolag med årsomsättning kring 500 kSEK?

Hej Anders!

ABK 96 är det standardavtal som normalt används för tjänster inom arkitekt- och ingenjörsuppdrag. Vi har s.k. konsultansvarsförsäkringar som är speciellt anpassade efter ABK 96. Hur stor premien är beror till stor del inom vilket verksamhetsområde du arbetar. Dessutom kanske du behöver någon ytterligare försäkring, tex. Rättsskydd eller Egendom. Det är därför inte möjligt att ge dig någon exakt premieuppgift så här på rak arm. Men jag har bett att någon av våra försäkringsrådgivare/säljare tar kontakt med dig så att du får närmare besked om vilka försäkringar du bör ha samt ett kostnadsförslag.

/Henrik
När kan man åberopa motparts ansvarsförsäkring?
Frågat av Peter

Hej! Om jag vunnit ett skadeståndsmål, kan jag åberopa motpartens företagsförsäkring om motparten satts i konkurs?

Hej Peter!

Normalt sett är det bara den försäkrade själv som kan åberopa att utnyttja sin ansvarsförsäkring. Några få undantag finns dock, och ett av dem är just den situation du nämner, när den försäkrade är satt i konkurs. Du kan då vända dig direkt till försäkringsbolaget ifråga och ta ansvarsförsäkringen i anspråk.
/Henrik

Fråga specialisten tar semester!

Fråga specialisten har semester till i höst. Har du frågor om företagsförsäkring?
Ring 0771-56 00 00, eller skicka ett mejl.


Fråga om pris på försäkring
Fyll i några uppgifter om företaget så kontaktar vi dig för prisförslag

Pris eller skada?

OFFERTFÖRFRÅGAN
Vill du ha prisförslag på försäkring?


FRÅGA OM SPECIFIK SKADA
Har du frågor om specifik skada?