Fråga om ansvar, rättsskydd eller förmögenhetsbrott!

Henrik Jönsson

Har du frågor om egendomsförsäkring eller undrar du kanske om företaget behöver en avbrottsförsäkring?

Henrik Jönsson försäkringsspecialist, svarar på dina frågor om t.ex. hur ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrott och rättskyddsförsäkring fungerar. 

Läs vad andra frågat om - eller ställ en fråga

Ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring.
När jag anlitar hantverkare - hur vet jag att de har ansvarsförsäkring?
Frågat av Johan


Hej, jag ska anlita hantverkare och undrar hur ett intyg på att de har allriskförsäkring och ansvarsförsäkring ser ut så att jag kan försäkra mig om att de verkligen har dessa försäkringar?

​Hej Johan!

Ett försäkringsintyg/certifikat kan se ut på olika sätt. Det som är viktigt är att det är hantverkarens försäkringsbolag som har utfärdat intyget och att de försäkringar du nämner finns och har tillräckligt höga försäkringsbelopp. Även att försäkringstiden sträcker sig tidsmässigt så att du vet att försäkringen är giltig under den tid arbetena pågår.
/ Henrik

Vad gäller när man vunnit en tvist mot ett företag men detta gått i konkurs?
Frågat av Tom

​Vi har fastighetsförsäkring för Bfr. I tvist mot en hyresgäst (företag som hyr lokal) har vi vunnit tvisten och hyresgästen skall avhysas och vi tilldöms dessutom ett skadestånd för reparationer av lokalen. Vi har således en fastställd fordran på hyresgästen inkl. att denne skall betala våra rättegångskostnader, advokatkostnader samt ett fastställt skadestånd för återställande av en förstörd lokal. Nu - efter att målet är avgjort - går detta företag i konkurs. Detta innebär att vi troligen inte får ett öre för den fordran vi har. Kan vi då få motsvarande ersättning från vår rättsskyddsförsäkring?

Det blir ett tvådelat svar på din fråga beroende på vilka kostnader det gäller:

  • När det gäller era ombuds- och rättegångskostnader som ni ska få betalda av motparten, så omfattas dessa av er egen rättsskyddsförsäkring ifall ni inte kan få ut dem från motparten.
  • Vad sedan gäller skadeståndet som ni tilldömts, så har ni en s.k. direktkravsrätt mot det konkursade företagets ansvarsförsäkring. Det innebär att ni kan vända er till det företagets försäkringsbolag och ta i anspråk ansvarsförsäkringen som fanns där för att förhoppningsvis få ut skadeståndet den vägen.

    /Henrik
Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen vid näringsverksamhet
Frågat av Bodil

Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen, täcker den även arbete utfört i enskild firma?

​Hej!
Nej, ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen gäller inte vid näringsverksamhet. Den enskilda firman bör teckna sin egen företagsförsäkring.
/Henrik
Hur gäller fastighetsägarens ansvarsförsäkring vid halkkolycka?
Frågat av Pia

I samband med halkolycka visar det sig att fastighetsägaren har ansvarsförsäkring via If. Förutom ersättning för sakskada vilken annan ersättning täcks av försäkringen? Sveda, värk, men etc.?

​Hej Pia!

Ansvarsförsäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet som fastighetsägaren kan ha för den sak- och personskada du drabbas av, samt eventuell förmögenhetsskada som du drabbas av till följd av din sak- eller personskada. Ansvarsförsäkringen ställer inte upp något eget regelverk för vad som kan ersättas, utan följer skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att den ersättning som du har rätt till enligt skadeståndsrättsliga regler, även omfattas av ansvarsförsäkringen.

Det framgår således inte av försäkringsvillkoren att t.ex. sveda och värk eller kvarstående men omfattas, utan det följer av de skadeståndsrättsliga regler som gäller. Det du bör göra är att se till att fastighetsägaren anmäler det inträffade till oss på If. Därefter kommer en av våra skadereglerare att utreda vad som hänt och ta ställning till vilken ersättning du kan vara berättigad till. Du kommer då att få full information om vilken ersättning du är berättigad till och vår bedömning i ditt fall.

Jag hoppas allt löser sig till det bästa!
/Henrik
Kan jag få reda på vilken försäkring en hantverkare har om jag har hans organisationsnummer?
Frågat av Petter

Jag ska anlita en hantverkare som säger att de har försäkring hos er. Om jag anger deras organisationsnummer kan ni då ge mig ett besked om vilken försäkring de har?

Hej Petter!
Vi är förhindrade att lämna ut uppgifter om våra kunder och deras försäkringar till utomstående. Däremot kan vi utfärda ett försäkringsintyg till vår försäkringstagare. Detta intyg kan hantverkaren i sin tur överlämna till dig så att du ser vilket försäkringsskydd som finns. Det är ett rimligt krav att företaget man anlitar ska visa vilken försäkring de har.

/Henrik
Bilverkstad spiller syra på lackeringen
Frågat av Anna

Jag lämnar min bil på en bilverkstad för service och verkstaden råkar spilla frätande syra på lackeringen. Om jag bara har trafikförsäkring, vem ska jag få ersättning av? Verkstaden har ansvarsförsäkring.

Hej Anna!

Det är verkstaden som har ansvar för din bil under tiden de har hand om den. Om bilen skadas är verkstaden ersättningsskyldig gentemot dig, såvida inte verkstaden kan visa att skadan inte beror på deras handlande.

Detta låter som en skada som omfattas av verkstadens ansvarsförsäkring. Verkstaden bör därför anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, som kan bedöma om de är skadeståndsskyldiga och om ansvarsförsäkringen i så fall kan ta hand om det inträffade.

/Henrik 

VVS-företag - vilken utbildning krävs för att få försäkring?
Frågat av Kristofer

Jag vill starta eget vvs-företag och har några års arbetserfarenhet inom detta. Jag har tidigare läst Energiprogrammet inriktning VVS. Dock har jag ej "yrkes-examen" Självklart kan ju alltid det värsta hända och jag behöver en försäkring. Hur fungerar det då med försäkring som täcker ansvar, rättsskydd vid tvist och vattenskada?

Efter riskbedömning erbjuds du antingen en försäkring med ordinarie villkor eller så avstår man att erbjuda försäkring. Den delen av riskbedömningen som tar sikte på förmågan att utföra arbete inom den försäkrade verksamheten är normalt inte strikt formell. Det tar sikte på din förmåga att utföra arbetet fackmannamässigt och arbetslivserfarenhet är av naturliga skäl mycket viktigt.

Med det sagt så kan det konstateras att VVS-arbeten innebär rätt stora skaderisker vilkea tyvärr ofta realiseras, det kan alltså vara svårt att skaffa en försäkring. Det finns en tendens mot att det ställs krav på formell behörighet t.ex. certifiering enligt Säker vatten.

Du bör även ta reda på priserna på försäkringen då det är en signifikant kostnad och viktig för din budget. Var även observant på självrisk samt övriga särskilda bestämmelser för VVS-verksamhet. Pruta inte på omfattningen – erbjuds du en försäkring så ska den innehålla de moment som krävs för en VVS-are. Glöm inte dig själv heller – du är ditt företags viktigaste tillgång!

Lycka till!
/ Kjell Hansén 

Gäller annan firmas ansvarsförsäkring när jag jobbar åt dem?
Frågat av Tove

Hej! Jag jobbar som designer med enskild firma. Om jag är anlitad på frilansbasis av en annan designfirma - gäller deras ansvarsförsäkring mig under tiden jag arbetar för dem?

Hej!
Nej, din uppdragsgivares ansvarsförsäkring gäller för dem. Det är alltså inte din enskilda firma som är försäkrad! Det är tyvärr ett vanligt missförstånd att man omfattas av någon annans försäkring när man är uppdragstagare vilket beror på ansvarsförsäkringens särdrag. Det viktiga att komma ihåg är vem som är försäkrad och då har du som egen företagare ett eget självständigt försäkringsbehov som inte kan tillgodoses i någon annans försäkring. Tyvärr ser vi att man på olika sätt önskar modifiera uppdragsgivarens försäkring genom att efterfråga t.ex. medförsäkring vilket inte är en hållbar lösning. Andra lösningar är att förlita sig på uppdragsavtal med friskrivningar. Inget av det kan rekommenderas!

Bedriver du någon form av näringsverksamhet så ska du alltid se till att åtminstone en egen ansvars- och rättsskyddsförsäkring tecknas som passar den verksamhet som bedrivs. På så sätt har du försäkrat din verksamhet.

Det förekommer inom industridesignsbranschen att man tillämpar omfattande konsultavtal där uppdragsgivarens försäkringsgivare kräver att underkonsult ska ha egen försäkring vilket kan leda såväl till försäkringstvister som kontraktsbrott. Ett annat exempel är att tvist uppstår med uppdragsgivaren och då kan det vara helt avgörande att ha en egen rättsskyddsförsäkring för att kunna hävda sin rätt.

Det finns förmånliga paketförsäkringar för småföretagare som innehåller flera andra viktiga moment men även utökningsmöjligheter. Glöm t.ex. inte bort ditt företags största tillgång – dig själv! Ring gärna vår Kundservice på telefon 0771-56 00 00 och gör en försäkringsgenomgång.

//
Kjell
Hur länge måste jag ha ansvarsförsäkring?
Frågat av Tomas

Hej!
Jag har enskild firma och har Ifs heltäckande företagsförsäkring. Jag har under 2011 utfört ett arbete hos kund med en ansvarstid om tio år. Fråga: måste jag fortsätta att betala en likadan försäkring till If i tio år för att kunna ta ansvarsförsäkringen i anspråk vid en eventuell skada?

Följdfråga: Vad gäller för ansvaret om jag lägger ner firman? Kan/bör jag i så fall fortsätta betala premien?

Fråga 1:
Det räcker om du fortsätter med samma försäkring och försäkringsomfattning (oftast egendoms- och ansvarsomfattning) som du hade när arbetet gjordes. Du är dock inte bunden till en försäkringsgivare. Det viktiga är att du har relevant omfattning när skadan inträffar och det kan ske vid en senare tidpunkt än vid själva arbetets genomförande. Om man bedriver en bygg- och anläggningsrörelse så ska man se till att vidmakthålla sitt försäkringsskydd för den typen av verksamhet. Det man måste vara observant på är om det krävdes något extra t.ex. ett förhöjt försäkringsbelopp så gäller det alltså att vidmakthålla det beloppet även i framtiden. Du bör också vara uppmärksam om du ändrar inriktning i din verksamhet.

Fråga 2:
När du lägger ner firman kan du köpa en efterskyddsförsäkring. Den läggs upp som en engångsförsäkring eftersom du avvecklar din verksamhet. Om du bolagiserar din enskilda firma i ett aktiebolag så kan du normalt medförsäkra den enskilda firman och då ingår det i den premie du betalar för aktiebolaget – tänk bara så att rätt omfattning tecknas enligt resonemanget i föregående svar.

Det är viktigt att tänka på denna typ av frågor då skador ger sig tillkänna först en tid efter arbetet är avlämnat vilket kan bero på en mängd olika faktorer. Ta gärna upp frågan vid nästa försäkringsgenomgång så får du hjälp med en lämplig nivå.
/ Kjell
Konkurs - hur gäller ansvarsförsäkringen?
Frågat av Therese

Hej! Vi ska göra en badrumsrenovering och undrar hur ett företags ansvarsförsäkring fungerar. Vad händer om vi får problem efter renoveringen och företaget som renoverat inte finns kvar längre t.ex. gått i konkurs när skadan upptäcks? Täcker det företagets ansvarsförsäkring i alla fall?

Hej Therese!

Normalt sett är det enbart försäkringstagaren själv som kan bestämma om ansvarsförsäkringen ska tas i anspråk. Men när företaget gått i konkurs har den skadelidande en egen rätt att direkt vända sig till det företagets försäkringsbolag/ansvarsförsäkring. Det innebär att ni i ert exempel kan utnyttja företagets ansvarsförsäkring, trots att de gått i konkurs.

/Henrik

Fråga specialisten tar semester!

Fråga specialisten har semester till i höst. Har du frågor om företagsförsäkring?
Ring 0771-56 00 00, eller skicka ett mejl.


Fråga om pris på försäkring
Fyll i några uppgifter om företaget så kontaktar vi dig för prisförslag

Pris eller skada?

OFFERTFÖRFRÅGAN
Vill du ha prisförslag på försäkring?


FRÅGA OM SPECIFIK SKADA
Har du frågor om specifik skada?