Ansvarsskador

I våra paketlösningar ingår normalt en allmän ansvarsförsäkring för företaget.
Är du ute på hal is? Med rutiner för för snöröjning och halkbekämpning kan du undvika du skador.

De flesta halkolyckor inträffar på gångvägar som inte har snöröjts eller halkbekämpats.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har alltid ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom fastigheten. I många kommuner har fastighetsägaren dessutom ansvar för gångbanor utanför fastigheten. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun. En annan viktig del av snöröjningsarbetet är att ta bort snö och is från tak och rännor.

Som fastighetsägaren är du skadeståndsskyldig vid halkolyckor om snöröjning och halkbekämpning skötts dåligt.

Skriv sandningsdagbok

I sandningsdagboken antecknas vilka områden som halkbekämpats och snöröjts samt när det skett. Saknas sandningsdagbok är det svårt att fastställa om du har gjort vad som krävts av dig. Uppgifterna är ett bra underlag för en bedömning om rimliga åtgärder gjorts och om du som fastighetsägare har handlat med tillräcklig omsorg.

Överfört fastighetsägareansvar

Fastighetsägarens ansvar kan genom avtal överföras på hyresgäst eller t.ex. en entreprenör, som åtagit sig att snöröja och halkbekämpa. Det är ändå alltid fastighetsägaren som blir skadeståndsskyldig mot den skadelidande - oavsett vem som tagit på sig arbetsuppgiften. Fastighetsägaren får därefter kräva den som skulle ha svarat för arbetet på ersättning för det skadestånd som betalats.

Skadeexempel halka och snöröjning

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Välj det alternativ som passar dig bäst.

Ring 0771-56 00 00

Kontakta ditt lokala säljkontor

Skicka ett mejl

Fråga specialisten

Henrik Jönsson har många års erfarenhet av försäkringar för ansvar, rättsskydd och förmögenhetsbrott.